Individuele coaching en training

Ik begeleid mensen naar een optimale balans tussen denken, voelen en doen. Een disbalans blokkeert de levensenergie, passie en kwaliteiten.

Waarom met mij werken als coach?

Veranderen is voor iedereen moeilijk. Het vraagt om een andere mindset, het trainen van competenties en jezelf uitdagen in het laten zien van nieuw gedrag. Daarnaast vraagt het verankeren van het nieuwe gedrag om herhalen en herhalen totdat het nieuwe gedrag ook voor het brein als normaal wordt gezien. Lees meer...

Mijn belangrijkste uitgangspunten

Verlangen/willen is belangrijk om van een afwachtende, negatieve, vermoeide en/of gelaten houding stappen te kunnen zetten naar “creator” zijn van je eigen leven. Ik zal je liefdevol uitdagen, prikkelen en confronteren (zonder afwijzing van de persoon) waar nodig om je de onbewuste belemmerende patronen te laten zien en deze helpen te doorbreken.

Hoe ziet een coachtraject er uit?

Een traject start altijd met een kennismakings-, intakegesprek. Dit vindt plaats tussen de opdrachtgever, de professional en coach, of degene die op eigen initiatief een coachtraject wil. Hierin worden de leerdoelen voor het traject samen gedefinieerd en worden er afspraken gemaakt over de duur van het traject, wijze van evalueren en afronding.
Vervolg waarom met mij werken als coach:

Ik begeleid mensen naar een optimale balans tussen denken, voelen en doen. Een disbalans blokkeert de levensenergie, passie en kwaliteiten. Een herstel van die balans leidt tot vrij zijn, levensvreugde en benutten van kwaliteiten. In de afgelopen 30 jaar heb ik duizenden coachgesprekken gevoerd en ik weet waarom 90% van de mensen hun doelen niet bereikt. En ik weet inmiddels ook wat de ingrediënten zijn bij de mensen die daar wel in slagen. Een aantal van die ingrediënten zijn: 

  1. Bewustwording: Begrijpen dat je een creator bent van de wereld waarin je leeft.
  2. Verlangen is noodzakelijk om daadwerkelijk doelen te kunnen bereiken en te behouden.
  3. Het Visualiseren van doelen is een voorwaarde om ze ook te kunnen behalen.
  4. Veranderen vraagt enerzijds om het loslaten van oude, soms hardnekkige patronen en anderzijds inslijpen van nieuwe manieren van denken, voelen en doen. Doen, doen en doen. Herhalen zorgt ervoor dat je nieuwe verbindingen in je hersenen maakt.
  5. Associëren in succesvol omgaan met hindernissen.

    Wat gaat de individuele coaching jou opleveren?

    Bewustwording, inzicht in gedragspatronen, loslaten van oude situaties en belemmerende emoties. Het doorbreken niet effectief gedrag. Het is een kortdurend traject waarin je vanaf de eerste sessie handvatten krijgt op weg naar meer succes, een beter gevoel over jezelf, effectief communiceren, opkomen voor jezelf, zelfvertrouwen, en/of levensenergie.