"Het gaat om volledig mens blijven of weer worden. Voel, verlang, ben blij, leer en ontwikkel én ben dankbaar".

Over P A U L

Ik ben heel toegankelijk, open en werk vanuit mijn hart. liefdevol en ook direct. Ik zie mijn coachkwaliteiten als mijn zogenaamde Unique Selling Point en daarbij maakt het niet wezenlijk veel uit of dat is op individueel, team- of organisatieniveau. Het gaat immers over inzicht krijgen, en weten hoe je kan veranderen e/o verbeteren om je doelen te bereiken.  

Met veel passie en plezier werk ik al meer dan 25 jaar samen met mensen, teams en organisaties aan doelen, wensen en verlangens. In het aanbod zie je dat mijn inzet mogelijk is op een drietal niveaus namelijk op individueel, team en organisatieniveau.

Kiezen voor Paul Lenferink betekent ook daadwerkelijk samenwerken met mij maar in mijn bedrijf werk ik niet alleen. Ik werk samen met Manon Vollers. 
In alle trajecten is de basis hetzelfde. Wij hebben een heleboel waarden die wij allemaal zouden kunnen opsommen maar wij vinden het leuker om die waarden te verbinden aan mijn voorletters. 

P
ersoonlijk.
Echt contact en het opbouwen van een relatie is de basis in veranderingsprocessen. De roep om persoonlijke aandacht en betrokkenheid wordt steeds groter. We moeten echt terug naar aandacht voor de mens, dat maakt mijns inziens het verschil!

A
uthenticiteit.
Ieder mens is bijzonder alleen zijn we dat bijzondere vaak kwijtgeraakt door de hoge eisen die we onszelf hebben opgelegd. Het helpen ontdoen van de wikkels (ont-wikkelen) is waar ik van geniet omdat dan uiteindelijk de pure authentieke IK van mensen zichtbaar wordt. Mens-zijn betekent vallen en opstaan op weg naar zelfrealisatie. Dat is iets anders dan het willen creëren van de perfectie mens door technologie. 

U
itdagend.
Samenwerken met mij betekent ook kiezen voor groeien! Daarin is het loslaten van de oude manier van denken, voelen en doen niet gemakkelijk. Ik geef alles om je te helpen bij het doorbreken van deze oude en negatieve patronen. Dit is uitdagend omdat ik je zal uitdagen, confronterend-spiegel of provoceer.

L
iefdevol.
Liefde is datgene waar het uiteindelijk om gaat. Liefde heeft de hoogste trillingsfrequentie en komt uit het hart. Ik wil werken met mensen die vanuit hun hart willen groeien en anderen willen helpen groeien.

Deze waarden komen voort uit de visie dat we een creator zijn van onze eigen wereld en van onze toekomst. We worden weer een creator als we om te beginnen gaan doorzien dat de wereld waarin we leven is opgebouwd uit allerlei overtuigingen en dat we deze kunnen beïnvloeden en veranderen. Doordat de wereld waarin we leven zich vooral kenmerkt vanuit macht, status, geld en consumptie, controle en beheersing hebben we een wereld gecreëerd waarin heel veel mensen last hebben van angst. Angst om niet te voldoen, niet genoeg te hebben, niet goed genoeg te zijn, niet de moeite waard te zijn, met alle gevolgen van dien.

Ik wil mensen laten zien en laten ervaren dat ze zelf de creator zijn van hun leven. Door zelf de keuze te maken voor een leven vanuit het hart, d.w.z. vanuit empathie, samenwerken, waardering, dankbaarheid, nieuwsgierigheid en compassie. Wanneer we anders naar de wereld om ons heen gaan kijken en daarmee anders naar onze eigen positie hierin gaan we andere keuzes maken. De verandering die veel mensen willen zien is in onze eigen handen. Die verandering begint bij jezelf. Bij mij leer je dat je dit kunt doen vanuit helderheid en respect en middels een rijkdom aan communicatieve vermogens. Dit zal leiden tot een transitie die geleidelijk en als vanzelf verloopt namelijk vanuit bewustwording en verlangen, en dit proces gaat gepaard met speelsheid, innovatie, creativiteit en plezier.

Ben de verandering die je in de wereld wilt zien. STOP met strijden, word een Creator!