Organisatie coaching

Ik ondersteun organisaties bij veranderingstrajecten en cultuurveranderingen én de borging daarvan.

Waarom met mij werken als organisatiecoach?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig; samenwerken met mij leidt tot openheid, een goede sfeer, het benutten van talent, borging van veranderingen, structuur dus en betere resultaten. 

Mijn belangrijkste uitgangspunten

Een mindset gericht op samen en gelijkwaardigheid. De ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap vanuit het hart en vanuit de vakbekwaamheid van de medewerkers. Het doorbreken van oude en het inslijpen van nieuw gedrag moet plaatsvinden op drie verschillende niveaus: namelijk op Ons (organisatie), Wij (team) en Ik (individueel) niveau. Lees meer...

Hoe ziet de start van de samenwerking eruit?

Ik heb een coachmodel ontwikkeld om organisaties en teams te begeleiden naar de transformatie en resultaten die ze willen: het Hexagoon model. Het Hexagoon is daarbij niet heel erg prominent aanwezig zoals LEAN en vraagt derhalve geen dure implementatietrajecten of opleidingen. Het Hexagoon geeft richting aan de dialoog en leidt tot onmiddellijke actie. De reden van dit snelle succes is gelegen in de coaching van teams en experts naar een multi-dimensionele en integrale benadering. Daarbij is een coach gericht op borging en daarom is de inzet eveneens gericht op communicatie vanuit het hart, verbinding en het doorbreken van oude denk- en gedragspatronen op individueel, team- en organisatieniveau, en dat alles vanuit veiligheid, openheid en luchtigheid.

Het voordeel van werken met mij is dat ik in de gelukkige omstandigheden ben gekomen die hebben geleid tot de professionele ontwikkeling op een aantal vlakken, individuele coaching, teamcoaching, communicatie trainer / docent, opleider, ontwikkelaar van leiderschapstrainingen en missie / visie ontwikkelingstrajecten.  Ik ben dankbaar voor de kansen die ik in de afgelopen jaren heb gekregen om dit te kunnen ontwikkelen. Ik denk dat dit een zogenaamd Unique Selling Point is.

Mijn visie op organisatiecoaching wordt ondersteund door het Hexagoonmodel. Het Hexagoonmodel geeft inzicht in een multi-dimensionele en integrale coachmethodiek op weg naar agile (wendbaar) zijn in een voortdurend veranderende omgeving. Dat vraagt om bewustwording, het doorbreken van oude manieren van denken en doen én het inslijpen van nieuwe patronen.Vervolg belangrijkste uitgangspunten.

De organisatiecoaching wordt ondersteund door het Hexagoonmodel. Het Hexagoonmodel geeft inzicht in een multi-dimensionele en integrale coachmethodiek op weg naar agile (wendbaar) zijn in een voortdurend veranderende omgeving. Dat vraagt om bewustwording, het doorbreken van oude manieren van denken en doen én het inslijpen van nieuwe patronen. Ik ondersteun organisaties bij veranderingstrajecten en cultuurveranderingen én de borging daarvan.

Organisatiecoaching betekent op een prettige, gestructureerde en doelgerichte wijze de expertise van alle medewerkers benutten. Naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen 30 jaar in allerlei grote, middelgrote en kleine bedrijven wil ik alleen nog maar samenwerken met bedrijven die niet politiek gestuurd worden of van allerlei overheden afhankelijk zijn.
Ik wil werken met mensen met passie en plezier, zonder dubbele agenda's en Ego belangen.

Organisatiecoaching betekent vooral tijd nemen om op een efficiënte en effectieve wijze expertise optimaal te benutten, op weg naar het borgen van verbeteringen. 
Dat vraagt om een multidimensionale, integrale en systematische benadering van uitdagingen en doelen. 
Een organisatiecoach helpt bij het neerzetten van die veranderende structuren en vaardigheden zodat leiders het zelf kunnen toepassen. 

Wat gaat de organisatie krijgen?

Maximale cliëntgerichtheid door borging van eigenaarschap, samenspel, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. 

prijs € 29,45

Hexagoon Transformatiemethodiek

Inclusief BTW en verzendkosten