Organisatie coaching

Ik ondersteun organisaties bij veranderingstrajecten en cultuurveranderingen én de borging daarvan.

Waarom met mij werken als organisatiecoach?

Eén dimensionele en periodieke acties leiden niet een structurele verandering. Borging vraagt om communicatie vanuit het hart, verbinding en het doorbreken van oude denk- en gedragspatronen. Lees meer...

Mijn belangrijkste uitgangspunten

Een mindset gericht op samen en gelijkwaardigheid. De ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap vanuit het hart en vanuit de vakbekwaamheid van de medewerkers. Het doorbreken van oude en het inslijpen van nieuw gedrag moet plaatsvinden op drie verschillende niveaus: namelijk op Ons (organisatie), Wij (team) en Ik (individueel) niveau. Lees meer...

Hoe ziet de start van de samenwerking eruit?

Samenwerken begint met een coachgesprek met beslissers in de organisatie. Hier start vanuit een gezamenlijk missie en visie op organisatieveranderingen én professionaliteit het vaststellen van doelen en een eerste analyse van de huidige situatie. Het plan van aanpak vormt dan de basis van een zeer vruchtbare samenwerking.

Mijn visie op organisatiecoaching wordt ondersteund door het Hexagoonmodel. Het Hexagoonmodel geeft inzicht in een multi-dimensionele en integrale coachmethodiek op weg naar agile (wendbaar) zijn in een voortdurend veranderende omgeving. Dat vraagt om bewustwording, het doorbreken van oude manieren van denken en doen én het inslijpen van nieuwe patronen.


Ik heb een coachmodel ontwikkeld om organisaties en teams te begeleiden naar de transformatie die ze willen. Het hexagoon denk model. Het Hexagoon is daarbij niet prominent aanwezig en vraagt ook geen extra investering van organisaties. Het geeft een manier van denken en coachen aan. Ik ben niet de expert die wel even alle problemen komt oplossen, maar de coach en procesbegeleider die mensen stimuleert, bevraagt, confronteert en uitdaagt om zelf de juiste oplossingen te bepalen. Ik lever hiermee als specialist op het vlak van communicatie, coaching en training een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van de doelen en missie van een organisatie.

Met mij werken als organisatiecoach is spannend omdat ik alle aannames die er zijn, samen met de professionals coachend onderzoek, ik daag uit en confronteer professionals met de incongruentie tussen waarden en doelen en de waarneembare effecten in de organisatie.

Vervolg belangrijkste uitgangspunten.

De organisatiecoaching wordt ondersteund door het Hexagoonmodel. Het Hexagoonmodel geeft inzicht in een multi-dimensionele en integrale coachmethodiek op weg naar agile (wendbaar) zijn in een voortdurend veranderende omgeving. Dat vraagt om bewustwording, het doorbreken van oude manieren van denken en doen én het inslijpen van nieuwe patronen. Ik ondersteun organisaties bij veranderingstrajecten en cultuurveranderingen én de borging daarvan.

Pas als wij de dogma’s en aannames van deze wereld loslaten, gaan wij ook op organisatieniveau veranderen en zal het begrip duurzaamheid echt gestalte krijgen. Er komt dan weer een natuurlijk evenwicht. De basis is niet het denken, maar ons hart. Vervolgens gebruiken wij ons hoofd om er voor te zorgen dat wij het goed aanpakken, groeien en verbeteren.

Ik wil graag werken met beslissers die vanuit respect en liefde echt willen samenwerken en zo een duurzame organisatie willen opbouwen.  Samen op weg naar een organisatie waarin vanuit een gezonde financiële situatie en vanuit optimalisatie van processen niet de focus ligt op geld en status maar op het benutten van de kwaliteiten van andere professionals om de grootst mogelijk toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten.

Wat gaat de organisatie krijgen?

Maximale cliëntgerichtheid door borging van eigenaarschap, samenspel, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. 

prijs € 29,45

Hexagoon Transformatiemethodiek

Inclusief BTW en verzendkosten